КООРДИНАЦІЙНІ ПІДХОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО ПЕРСПЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ (ТЕОРІЇ) ОБЛІКОВО- ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. COORDINATION APPROACHES OF FUNCTIONALLY PERSPECTIVE DOCTRINE (SYSTEM) OF ACCOUNTING AND ECONOMIC PROVISION

Abstract
У сучасних умовах теорія організації представляє таку сферу наукового дослідження, яка має величезне значення для удосконалення бухгалтерського обліку, управління. таку сферу наукового дослідження, яка має величезне значення для удосконалення бухгалтерського обліку, управління. Саме принцип організації дозволяє виявити шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку й в масштабі держави, наголошуючи на необхідності об`єднання у єдиному органі методологічного, організаційного керівництва бухгалтерським обліком, дотримання принципу єдності різних видів бухгалтерського обліку на усіх рівнях, забезпечення уніфікації, стандартизації процедур обліку у рамках усієї національної економічної системи регулювання. Підхід організації до бухгалтерського обліку виступає серйозною проблемою, від правильного вирішення якої залежить анагенез,удосконалення бухгалтерського обліку. In the scientific article it is determined that under current conditions the organization's theory represents such a sphere of scientific research, which is of great importance for improving the subsystem of accounting and management. More full use of the achievements of this theory allows you to create a completely independent discipline about specific functions and tasks and thus further develop their organizational aspects.
Description
Keywords
Citation
Collections