ПОСТТРАВМАТИЧНІ СТРЕСОВІ РОЗЛАДИ (ПТСР) ТА ПОДОЛАННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ У СПІВРОБІТНИКІВ ОВС