ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. FACTORS OF INFLUENCE ON ORGANIZATIONAL PROVISION FOR EXTERNAL ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Abstract
Статтю присвячено дослідженню теоретичним основам організаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) промислового підприємства. Вивчено, що в умовах глобалізації міжнародних економічних відносин значно зростає роль зовнішньоекономічної діяльності як для економіки країни загалом, так і для підприємства в цілому. Розкрито, які зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на організаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Було вивчено методи виходу на міжнародні ринки та визначено їх переваги та недоліки. Дослідження показали, що головною проблему вітчизняних промислових підприємств є те, що вони не хочуть шукати і використовувати нові резерви для підвищення ефективності ЗЕД. Тому, було запропоновано шляхи вдосконалення організаційного забезпечення ЗЕД, які дадуть змогу підвищить його ефективність. In the conditions of globalization of the world economy and international economic relations the role of foreign economic activity for the whole economy of the country as a whole and for the enterprise in particular is increased. In the conditions of gradual expansion of the openness of the Ukrainian economy and its approach to world standards, due to globalization trends, key changes taking place in enterprises are determined by external economic factors. To date, the internationalization of world economic relations, the development of specialization and cooperation require profound changes in the organization of the provision of foreign economic activity of the enterprise.
Description
Keywords
Citation
Collections