Профілактика злочинів.

Abstract
У запропонованому до уваги читача підручнику висвітлюються теоретичні основи профілактики злочинів, розкриваються перспективи наукових досліджень з питань прогнозування і планування заходів щодо профілактики окремих видів злочинності.Не залишилися поза увагою розробників підручника, специфічні проблеми профілактики злочинів у місцях позбавлення волі та серед осіб засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. У зв’язку із цим, досить детально висвітлюється профілактична діяльність структурних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України, громадських організацій щодо виправлення та ресоціалізації засуджених. Підручник розрахований як на курсантів, слухачів і студентів денної і заочної форми навчання, так і магістрів, ад'юнктів та аспірантів. Видання буде корисним, крім того, співробітникам правоохоронних органів для підвищення рівня знань для здійснення практичної діяльності у сфері профілактики окремих видів злочинів, а також можуть бути використані у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів.
Description
Профілактика злочинів: Підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О.Ф. Гіда та ін. ; за заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2011. – 720 с.
Keywords
профілактика злочинів, об’єкти профілактичної діяльності, суб’єкти профілактичної діяльності, загальна та індивідуальна профілактика, віктимологічна профілактика як складова частина системи профілактики, інформаційне забезпечення та програмування профілактики злочинності, профілактика злочинів, що вчиняються неповнолітніми, профілактика насильницьких злочинів, профілактика злочинів проти власності, профілактика рецидивної злочинності, профілактика професійної злочинності, профілактика організованої злочинності, crime prevention, objects of preventive activity, subjects of preventive activity, general and individual prevention, victimological prevention as an integral part of the prevention system, information provision and programming of crime prevention, prevention of crimes committed by minors, prevention of violent crimes, prevention of crimes against property, prevention of recidivism, профилактика преступлений, объекты профилактической деятельности, субъекты профилактической деятельности, общая и индивидуальная профилактика, виктимологическая профилактика как составляющая часть системы профилактики, информационное обеспечение и программирование профилактики преступности, профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, профилактика насильственных преступлений
Citation