РОЗБУДОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ― НАГАЛЬНА ПОТРЕБА ЧАСУ