РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ. DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN INTERNATIONAL PRACTICE

Abstract
У статті розглянуто зарубіжний досвід створення та функціонування системи управління проєктами державно-приватного партнерства (ДПП). У ході дослідження авторами виділено основні форми реалізації державно-приватного партнерства в різних країнах та можливість застосування досвіду ДПП розвинутих країн у вітчизняній практиці. На основі зібраних даних, а також під час вивчення накопиченого у сфері державно-приватного партнерства практичного досвіду визначено основні принципи функціонування системи державного управління проектами ДПП. Авторами розглянуто можливість вдосконалення механізму державно-приватного партнерства в Україні із врахуванням позитивного досвіду іноземних держав One of the anti-crisis tools that allow the economy to resist the negative trends that have developed, as well as to ensure and strengthen its sovereignty, is the public-private partnership (PPP).
Description
Keywords
державно-приватне партнерство, моделі взаємодії держави та бізнесу, зарубіжний досвід управління державно-приватним партнерством, public-private partnership, models of interaction between the state and business, foreign experience of public-private partnership management
Citation
Collections