КОРУПЦІЯ ЯК АСОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті з’ясовано сутність та особливості понять «корупція», «корупційні злочини», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією», а також відмінність корупційних злочинів від інших корупційних правопорушень. Проаналізовано динаміку змін щорічного індексу сприйняття корупції, визначену неурядовою організацією Transparency International (ТІ), згідно з якою останнім часом в Україні прослідковується тенденція до зростання рівня корупції, що негативно позначається на міжнародному іміджі країни. The article deals with the essence and peculiarities of the concepts of corruption, corruption offenses, corruption offenses, corruption offenses, as well as the difference between corruption offenses and other corruption offenses. The dynamics of changes in the annual Corruption Perceptions Index, identified by the non-governmental organization Transparency International (TI), are analyzed, according to which the tendency to increase the level of corruption in Ukraine is being observed recently which negatively affects the country’s international image.
Description
Keywords
корупція, запобігання корупції, протидія корупції, корупційні правопорушення, антикорупційне законодавство, реформування законодавства, corruption, prevention of corruption, counteraction to corruption, corruption offenses, anti-corruption legislation, reform of legislation
Citation
Collections