Теоретико-правові засади державної політики у сфері цивільної безпеки в Україні. . Theoretical and Legal Principles of State Policy in the Field of Civil Security in Ukraine.

dc.contributor.authorТихомиров, Денис Олександрович
dc.contributor.authorTykhomyrov, Denys
dc.date.accessioned2021-03-19T10:15:23Z
dc.date.available2021-03-19T10:15:23Z
dc.date.issued2021-03
dc.description.abstractУ дисертації на основі сучасних наукових розробок актуальних проблем загальної теорії держави та права здійснено теоретико-правовий аналіз державної політики у сфері цивільної безпеки в Україні. Осмислено плюралізм наукових інтерпретацій державної політики та безпеки в суспільно-гуманітарних науках, юридичних науках зокрема. Проаналізовано множинність і варіативність їх нормативно-правових визначень. Виокремлено та охарактеризовано загальні, спеціальні й виключні повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування щодо формування, реалізації і забезпечення державної політики у сфері цивільної безпеки. Досліджено нормативно-правові засади державного стратегічного планування, ієрархічну побудову системи державних стратегічних документів, виокремлено особливості нормативно-правової моделі стратегічного планування державної політики у сфері безпеки, узагальнено напрями сучасних реформ формування, реалізації та забезпечення державної політики в Україні. В диссертации на основе современных научных разработок актуальных проблем общей теории государства и права осуществлен теоретико-правовой анализ государственной политики в сфере гражданской безопасности в Украине. In the thesis on the basis of modern scholarly developments of actual problems of the general theory of the state and law the theoretical and legal analysis of the state policy in the field of civil security in Ukraine is carried out. The pluralism of scholarly interpretations of state policy and security in the social sciences and humanities, legal sciences in particular, is comprehended. The multiplicity and variability of their normative legal definitions are analyzed. The general, special and exclusive powers of state bodies and local self-government bodies in relation to the formation, implementation and provision of state policy in the field of civil security are singled out and characterized. The normative-legal bases of the state strategic planning, hierarchical construction of the state strategic documents system are investigated, the peculiarities of the normative-legal model of the strategic planning of the state policy in the sphere of security are singled out, the directions of modern reforms of formation, realization and maintenance of the state policy in Ukraine are generalized.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18313
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectдержавна політикаuk_UA
dc.subjectформування державної політикиuk_UA
dc.subjectреалізація державної політикиuk_UA
dc.subjectцивільна безпекаuk_UA
dc.subjectдержавна діяльністьuk_UA
dc.subjectдержавне управлінняuk_UA
dc.subjectнормативно-правові актиuk_UA
dc.subjectповноваження органів державної владиuk_UA
dc.subjectстратегічне плануванняuk_UA
dc.subjectсистема стратегічних документівuk_UA
dc.subjectstate policyuk_UA
dc.subjectformation of state policyuk_UA
dc.subjectimplementation of state policyuk_UA
dc.subjectcivil securityuk_UA
dc.subjectstate activityuk_UA
dc.subjectpublic administrationuk_UA
dc.subjectnormative legal actsuk_UA
dc.subjectpowers of public authoritiesuk_UA
dc.subjectstrategic planninguk_UA
dc.subjectsystem of strategic documentsuk_UA
dc.titleТеоретико-правові засади державної політики у сфері цивільної безпеки в Україні. . Theoretical and Legal Principles of State Policy in the Field of Civil Security in Ukraine.uk_UA
dc.title.alternativeТеоретико-правовые основы государственной политики в сфере гражданской безопасности в Украине.uk_UA
dc.typeBookuk_UA
local.special12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових ученьuk_UA
local.udk34.0;340;351.861uk_UA
local.vidДисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
aref_tykhomyrov.pdf
Size:
547.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: