Дії працівників Національної поліції та їх особиста безпека при зупинці транспортного засобу. Actions of National Police officers and their personal safety during a vehicle stop

Abstract
. Навчальний посібник "Дії працівників національної поліції та їх особиста безпека при зупинці транспортного засобу", це перше видання, де систематизовано практичний досвід та теоретичні напрацювання, працівників поліції по зупинці транспортних засобів. Він роз-рахований на використання в системі професійної підготовки як майбутніх, так і діючих працівників правоохоронних органів Міністерства Внутрішніх Справ, викладачами, інструк-торами, які володіють методикою проведення занять з тактичної підготовки, мають досвід педагогічної діяльності в цій сфері за фахом, а також іншими поліцейськими, які бажають підвищити свій професійний рівень та теоретичні знання з тактики дій при зупинці тран-спортних засобів. The training manual "Actions of police officers and their personal safety during traffic stops" is the first publication that systematizes the practical experience and theo-retical work of police officers regarding traffic stops. It is intended for use in the system of pro-fessional training of both future and active law enforcement officers of the Ministry of Internal Affairs, teachers, instructors who are familiar with the methodology of conducting tactical trai-ning classes and have teaching experience in this field. by profession, as well as other police officers who wish to improve their professional level and theoretical knowledge of the tactics of actions during the stop of vehicles.
Description
Дії працівників Національної поліції та їх особиста безпека при зупинці транспортного засобу: навч. посіб./ В.А.Сягровець, Ю.І.Давигора, Є.В.Гузенко, О.В.Білоус та ін.; під заг. ред. Р.А.Сербіна. - К.:НАВС, 2021. - 77с.
Keywords
Зупинка транспортного засобу, особиста безпека, тактика, Stopping the vehicle, personal safety, tactics
Citation