Аксіологічні основи моделі мовної політики:теоретико-методологічний аналіз.Axiological Basis of the Model of Language Policy: Theoretical-Methodological Analysis

dc.contributor.authorВдовичин, І.Я.
dc.contributor.authorСавойська, С.В.
dc.contributor.authorVdovychun, I.
dc.contributor.authorSavoiska, S.
dc.date.accessioned2021-04-17T07:35:10Z
dc.date.available2021-04-17T07:35:10Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractЗдійснено комплексне дослідження аксіологічних основ моделі мовної політики, яка може бути ефективно розбудована лише на ціннісній основі, складовимиякої є культура, духовність, свобода, незалежність, консолідація, взаєморозуміння, толерантність тощо. Автор стверджує, що толерантність, як й інші цінності, має бути в усьому: у стосунках між різними суб’єктами політики, політичними силами, владою та спільнотою, фракціями у Парламенті, коаліцією й опозицією, на міжрегіональному рівні, у мовно-політичних відносинах, на рівні обговорення та ухвалення законів, у розв’язанні мовно-політичних проблем, здійсненні мовної політики, формуванні її моделі тощо. Зазначено, що кожна релігійна спільнота має бути толерантною до іншої громадиз релігійними уявленнями, традиціями, культурою та мовою користування вцерковній службі, проповідях, відмінними від прийнятих у них. Це стосується й світського життя, де мають мирно уживатися різні мови та культури. A comprehensive study of the axiological foundations of the language policy model, which can effectively be developed only on a value basis, is an integral part of which is culture, spirituality, freedom, independence, consolidation,mutual understanding, tolerance, etc. The author argues that tolerance, as well as other values, should be in all things: in relations between different actors of politics, political forces, power and community, factions in parliament, coalition and opposition, at interregional level, in language and political relations, at the level of discussion and adoption of laws, in solving language and political problems, in implementing language policy, in forming its model, and so on. It is noted that every religious community should be tolerant of another, which has other religious beliefs, traditions, culture and language used in church service, sermons, etc. This also applies to secular life, where different languages and cultures are peacefully used.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18705
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectаксіологіяuk_UA
dc.subjectнаціональні інтересиuk_UA
dc.subjectцінностіuk_UA
dc.subjectбіогеодетермінізмuk_UA
dc.subjectмодель мовної політикиuk_UA
dc.subjectмультикультуралізмuk_UA
dc.subjectмова та культураuk_UA
dc.subjectеволюційно-історична методологіяuk_UA
dc.subjectнормативно-ціннісна методологіяuk_UA
dc.subjectaxiologyuk_UA
dc.subjectnational interests and valuesuk_UA
dc.subjectbiogeodeterminismuk_UA
dc.subjectmodel of language policyuk_UA
dc.subjectmulticulturalismuk_UA
dc.subjectlanguage and cultureuk_UA
dc.subjectevolutionary-historical and normative-value methodologiesuk_UA
dc.titleАксіологічні основи моделі мовної політики:теоретико-методологічний аналіз.Axiological Basis of the Model of Language Policy: Theoretical-Methodological Analysisuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.udk81’272:316.775.2.001uk_UA
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Аксіологічні основи моделі мовної політикитеоретико-методологічний аналіз.pdf
Size:
531.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: