Психологія процесуального керівництва прокурором під час досудового розслідування.

Abstract
Дисертація є першим у вітчизняній науці юридичної психології спеціальним комплексним дослідженням психології суб’єктів органів правопорядку України, процесуального нагляду прокурора під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у формі процесуального керівництва. Автор в ході дослідження пропонує власне визначення поняття процесуального керівництва досудовим розслідування. В межах проведеного дослідження здійснено аналіз процедурних складових прокурорської діяльності, визначено та виокремлено особливості участі прокурора щодо розслідування кримінальних правопорушень. Досліджено психологію проведення слідчих (розшукових) дій, взаємодію процесуального керівника з учасниками кримінального провадження на усіх стадіях досудового розслідування, а також до його початку та внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань у формі слідства та дізнання. У межах проведеного дослідження наводяться особливості учасників кримінального провадження на стадії досудового розслідування щодо встановлення психологічного контакту прокурором та застосування спеціальних психологічних знань, які досліджено через призму процедурних складових прокурорської діяльності. Розкрито процедурні складові прокурорської діяльності через призму процесуального керівництва. В межах проведеного дослідження здійснюється періодизація стадій проведення допиту учасників кримінального провадження. Наголошено, що у разі вчинення правопорушення проти життя та здоров’я особи, власності, порушення громадського порядку (вбивство, заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування, крадіжки, грабежу, розбій, порушення правил безпеки дорожнього руху, хуліганство) потерпілий є центральною фігурою як досудового розслідування, так і судового розгляду в подальшому. В ході дослідження установлено, що чинні законодавчі акти України повною мірою не відображають реальні можливості участі спеціаліста-психолога під час досудового розслідування. Зазначено, що вирішення даної проблеми полягає в обов’язковості залучення спеціаліста-психолога у конкретних категоріях кримінальних правопорушень, зокрема проти життя та здоров’я, громадського порядку, безпеки руху та експлуатації транспортного засобу, та відносно чи за участю неповнолітніх осіб. Зауважено, щодо значення використання методу спостереження при проведенні досудового розслідування та процесуальних дій за участю підозрюваного полягає також у тому, що його застосування надає можливість процесуальному керівнику контролювати поведінку підозрюваного, підтримувати правильний режим спілкування, сприяє можливістю обранню та варіюванню відповідних тактичних прийомів, їх систем. Метод спостереження надає можливість діагностувати та певним чином прогнозувати подальшу позицію підозрюваного, розпізнати чи приховує він певну інформацію, чи не перекручує її, що має значення для проведення досудового розслідування. Практично доведено, що реалізація психологічних особливостей взаємодії прокурора та підозрюваного яскраво виражається в ході ініціювання та укладення угод про визнання винуватості. Для зацікавлення підозрюваного щодо визнання винуватості та укладення угоди про визнання винуватості та співпраці для забезпечення швидкого досудового розслідування, викриття більшої кількості кримінальних правопорушень та наявності суспільного інтересу в запобігання, виявленні чи припинення більшої кількості кримінальних правопорушень прокурору необхідно володіти спеціальними психологічними знаннями в тих взаємовідносинах, які склалися між підозрюваними та між іншими учасниками кримінального провадження та налагодити психологічну взаємодію з останніми. Проведено ґрунтовний аналіз участі прокурора в судовому засіданні під час досудового розслідування, як в суді першої, так і апеляційної інстанції. Обґрунтовано положення та доведено необхідність самостійного ініціювання та проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій прокурорами – процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях. Автор наводить пропозиції, рекомендації, доповнення та зміни до чинного кримінального процесуального законодавства України для удосконалення процесуального керівництва досудовим розслідування. Також, в ході проведення дослідження проведення опитування діючих працівників прокуратури на предмет використання ними спеціальних психологічних знань під час проведення досудового розслідування. Внесено пропозиції щодо вдосконалення наукової доктрини щодо участі в ході допиту неповнолітніх та малолітніх осіб за участю педагогів або психологів. Результати дисертаційного дослідження становлять науково-теоретичний та практичний інтерес і можуть бути використані у науково-дослідній сфері, у правотворчій та правозастосовній діяльності, у навчальному процесі.
Description
Keywords
прокурор, нагляд, психологія взаємодії, слідчі (розшукові) дії, процесуальне керівництво, слідчий, слідчий суддя, спеціальні психологічні знання
Citation
Collections