УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ДЕЛІКТНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ. CONDITIONS OF THE EMERGENCE OF TORTLE OBLIGATION IN THE LAW OF FOREIGN COUNTRIES AND UKRAINE

Abstract
Досліджено поняття та місце зобов’язань з відшкодування шкоди у системі недоговірних зобов’язань. З’ясовано розуміння поняття та видів шкоди у країнах «сім'ї загального права» та «сім'ї континентального права». Проаналізовано особливості трактування поняття «протиправність діяння» як умови виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди у законодавствах зарубіжних країн та України. Розглянуто різні теорії розуміння причинно-наслідкового зв’язку між протиправною дією та шкодою, які визначаються у національному законодавстві та нормативних актах зарубіжних країн. Проаналізовано вину як умову виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди. The concept and place of obligations to compensate for damage in the system of non-contractual obligations have been studied. The relationship between the concepts of the basis and the conditions for the occurrence of obligations to compensate for damage has been clarified. It is emphasized that the legislation of the vast majority of countries defines the following conditions for the occurrence of obligations to compensate for damage: 1) causing damage to a person or property; 2) illegality of the act; 3) causal connection between the illegal behavior of the delinquent and the damage caused; 4) the fault of the delinquent. However, approaches to understanding each condition differ.
Description
Keywords
зобов’язання з відшкодування шкоди, підстави виникнення деліктних зобов’язань, умови виникнення деліктних зобов’язань, шкода, моральна шкода, протиправність, причинно-наслідковий зв'язок, вина, відповідальність без вини, obligation to compensate for damage, grounds for the occurrence of tortious obligations, conditions for the occurrence of tortious obligations, damage, moral damage, illegality, cause-and-effect relationship, fault, liability without fault
Citation
Collections