Адміністративно-правові засади діяльності Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Administrative and legal principles of the National Police of Ukraine Counternarcotics Department functioning.

Abstract
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, методичних і практичних проблем, пов‟язаних з адміністративно-правовими засадами діяльності Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та його структурних підрозділів у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Основна частина дисертації містить вступ, три розділи, що охоплюють вісім підрозділів, висновки. У дисертації окреслено стан наукової проблематики за темою дослідження та розкрито методологію його вивчення, висвітлено досвіт діяльності підрозділів боротьби з наркозлочинністю Міністерства внутрішніх справ України з 1993 року (з моменту створення вказаного підрозділу) по 2015 рік, та у подальшому по теперішній час вже у структурі Національної поліції України. Встановлено місце Департаменту боротьби з наркозлочинністю в структурі Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України, визначено міжнародно-правові основи та законодавчі засади його створення та організації діяльності, розглянуто окремі аспекти адміністративно правового забезпечення діяльності Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, зокрема, його кадрове забезпечення, інформаційно-аналітичну діяльність та взаємодію з інститутами громадянського суспільства у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. The dissertation is a complex study of theoretical, methodological, and practical problems related to the administrative and legal framework of the National Police of Ukraine Counternarcotics Department its structural departments in the fight against drug trafficking.
Description
Keywords
Citation
Collections