КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДВЕДЕНЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ