Юридична освіта: осмислення, виклики та перспективи (пам’яті Юрія Бондаря)

Abstract
У збірнику опубліковано результати наукових пошуків науково-педагогічних, наукових і практичних працівників, аспірантів та ад’юнктів, що присвячені сучасному стану та напрямам розвитку юридичної освіти в Україні через призму творчого доробку правознавця Юрія Бондаря. Окрему увагу приділено іншим важливим і дискусійним питанням загальнотеоретичного правознавства та галузевих юридичних наук. Збірник матеріалів може бути використаний в освітньому процесі, науковій діяльності, є доступним для широкого загалу та сприятиме формуванню високого рівня правової культури та свідомості населення в цілому.
Description
Юридична освіта: осмислення, виклики та перспективи (пам’яті Юрія Бондаря) : зб. матеріалів круг. столу (м. Київ, 26 берез. 2020 р.) / Редкол. : А. М. Завальний, Ю. В. Кривицький, Н. В. Лазнюк. Київ : НАВС, 2020. 110 с.
Keywords
Citation