ОПЕРАТИВНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА ЯК ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ