АДМІНІСТРАТИВНА ДІЄЗДАТНІСТ ТА АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОЗДАТНІСТ ГРОМАДЯН