Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління: характеристика і особливості.Administrative offenses, encroaching on the established order of management: characteristics and features

Abstract
Охарактеризовано поняття «встановлений порядок управління» та його співвідношення з державним управлінням. Визначено, що встановлений порядок управління охоплює систему суспільних відносин, що забезпечують нормальну діяльність державного апарату, інших державних і недержавних організацій у сфері управління, а також чітке дотримання у цій сфері спеціальних правил. Characterized by the concept of «routine management» and its relation to governance . Determined that the established order management system includes public relations, ensuring normal operation of the state apparatus, other governmental and nongovernmental organizations in the field of management , as well as strict adherence to this area of special rules .
Description
Keywords
Встановлений порядок управління, державне управління, адміністративні правопорушення, об’єкт правопорушення, суб’єктивна сторона правопорушення, The established order management, public administration, administrative offense, object of the offense, subjective aspect of the offense
Citation
Collections