Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в Україні. Prevention of criminal offenses committed by organized groups and criminal organizations in the sphere of illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in Ukraine.

Abstract
Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням, в якому реалізовано праксеологічний підхід до формування кримінологічних засад запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в Україні з визначенням шляхів розв’язання низки фундаментальних і прикладних проблем. У роботі сформовано низку нових кримінологічних положень, висновків і рекомендацій.
Description
Keywords
наркотичні засоби, психотропні речовини, narcotic drugs, psychotropic substances
Citation
Collections