РОЛЬ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. THE ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL SOCIAL AND INNOVATIVE INFRASTRUCTURE

Abstract
У роботі визначено місце та роль сільгоспвиробників у фінансуванні сільської соціальної та інноваційної інфраструктури в загальній структурі фінансового забезпечення громад. Доведено, що фінансування інноваційної інфраструктури села залежить від бюджетів громад, які в свою чергу залежать від виробничої діяльності агропідприємств, які часто функціонують не за місцем юридичної реєстрації. Враховуючи високий рівень безробіття, встановлено, що на даний момент неможна обійтись без міжбюджетних трансфертів, які займають значну частину бюджетів сільських рад. Наведено фактори, які впливають на розвиток інноваційної інфраструктури сільських територій та вказано основні шляхи її модернізації, в також сформовано умови збільшення ефективності місцевої політики, задля забезпечення оптимального розмежування повноважень органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. The work determines the place and role of agricultural producers in financing rural social and innovation infrastructure in the overall structure of financial provision of communities. Increasing the role of village councils in the development of social infrastructure objects is beneficial to the state, as well as to the village councils themselves. Creation of special targeted social infrastructure development programs, on the one hand, helps to meet the demand for specific social services, on the other - creates jobs on the existing objects of social infrastructure. In addition, social services, such as sports and health, affect the lifestyle of the population. The purpose of the article is to highlight the scientific approaches to determining the role of agricultural producers in financing rural social and innovation infrastructure in the overall structure of community financial provision.
Description
Keywords
Citation
Collections