Criminal community as a manifestation of organised crime: A comparative legal analysis. Злочинна спільнота як вияв організованої злочинності: порівняльно-правовий аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Abstract The issue of combating organised crime is gaining increased attention in the context of developing comprehensive strategies for combating and preventing organised crime after the establishment of the Department of Strategic Investigations in Ukraine and its powers to bring criminal authorities to justice. The study aims to conduct a comparative study of the criminal community, in particular, to highlight the content and essence of the phenomenon, and to identify the shortcomings of the current legislation which does not provide for this form of complicity. Питання протидії організованій злочинності привертає посилену увагу в контексті розроблення комплексних стратегій протидії та запобігання організованій злочинності після створення в Україні Департаменту стратегічних розслідувань і надання йому повноважень щодо притягнення кримінальних авторитетів до відповідальності. Метою статті є компаративістичне дослідження злочинної спільноти, зокрема висвітлення змісту й сутності явища, а також виявлення недоліків чинного законодавства, у якому не передбачено таку форму співучасті.
Description
Keywords
complicity; criminal organisation; organised group; criminal influence; criminal liability; criminal offence; співучасть; злочинна організація; організована група; злочинний вплив; кримінальна відповідальність;
Citation
Collections