Фундаментальне теоретичне дослідження, що має важливе значення для правоохоронної практики. Fundamental Theoretical Research that is Important for Law Enforcement Practice

Abstract
Description
Рец. на кн.: Козаченко О.І. Інститут негласного співробітництва: теорія та практика: монографія. Київ: Розвиток, 2020. 1105 с. Review of the book: Kozachenko О. Institute of Secret Cooperation: Theory and Practice : monograph. Kyiv: Rozvytok, 2020. 1105 p.
Keywords
Citation
Collections