Простір як засіб невербального спілкування. Space as a means of non-verbal communication

Abstract
У статті розглянуто особливості дотримання дистанції під час спілкування. Акцентовано увагу на вмінні поліцейського визначати та обирати дистанцію для кожного виду взаємодії (спілкування). The article examines the peculiarities of keeping a distance during communication. Attention is focused on the policeman's ability to determine and choose the distance for each type of interaction (communication).
Description
Юрченко-Шеховцова Т. І. Простір як засіб невербального спілкування. Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : мат-ли ІI Всеукр. наук.-практ. конфер. (м. Кривий Ріг, 07 лют. 2019 р.). Кривий Ріг : Донец. юр. інс-т МВС України. 2019. С. 288-291.
Keywords
поліцейські, професійне спілкування, дистанція, policemen, professional communication, distance
Citation