ВЗАЄМОДІЯ УПРАВЛІННЯ І СПІВУПРАВЛІННЯ У СТВОРЕННІ ЕМОЦІЙНО СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА В КОЛЕКТИВІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ