ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА СПІВУЧАСТІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються особливості кваліфікації військових злочинів, вчинених за співучасті. Констатується той факт, що є певні складності. Особливо це стосується цивільних осіб, коли вони цілком чи частково відповідальні за об’єк- тивну сторону окремих військових злочинів. У статті наведені позиції з даної проблематики провідних науковців. Крім того, висловлена пропозиція щодо доповнення частину 5 статті 27 Кримінального кодексу України положенням, ухвалення якого законодавцем сприятиме правильній кваліфікації злочинів за співучасті в правозастосовній діяльності. In the article the features of qualification are analyzed at participation in soldiery crimes. It is established circumstance that certain complication presents. The positions of leading scientists on this problematics are mentioned in this article. In addition, the article contains proposition of referent of part 5 paragraph 27 of CC (Criminal Code) of Ukraine, acceptance of which will assist in law enforcement activity to right realization of committing crimes in complicity qualification.
Description
Keywords
злочини проти встановленого порядку несення військової служби, військові злочини, склад злочину, об’єктивна сторона, суб’єкти військових злочинів, співучасть у військовому злочині, crimes against set order of execution of military service, soldiery crimes, composition of crime, objective side, subjects of soldiery crimes, participation in soldiery crime
Citation
Collections