Фактори корупції у вимірі сучасної науки

Abstract
Розглядаються причини корупції з точки зору сучасної науки. Обґрунтовується думка, що корупція є одним із найбільш істотних факторів організованої злочинності. Наголошується на ролі науки у передбаченні корупційних ситуацій у майбутньому.
Description
Тимошенко В.І. Фактори корупції у вимірі сучасної науки // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії [Текст]: матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 23 черв. 2017 р.) / [редкол.: В.В.Чернєй, С.С.Чернявський, В.І.Шакун та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С.97-101.
Keywords
наука, корупція, суспільні інтереси, посадова особа, злочинність, реформи
Citation