ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЖІНОК, ЩО НЕСУТЬ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ В УКРАЇНІ, В АСПЕКТІ ГЕНДЕРИЗАЦІЇ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано особливості статусу військовозобов’язаних жінок та жінок, які проходять військову службу в Україні. Визначено ряд ключових відмінностей та проблемних аспектів військовослужбовців за тендерними ознаками під впливом євроінтеграційних процесів та в умовах Антитербристичної операції. В статье проанализированы особенности статуса военнообязанных женщин , и женщин, проходящих военную службу в Украине. Определен ряд ключевых отличий и проблемных аспектов военнослужащих по гендерным признакам под влиянием евроинтеграционных процессов и в условиях Антитеррористической операции.The article analyzes the peculiarities of the status of women in military service and women in military service in Ukraine. A number of key differences and problem aspects of servicemen based on gender characteristics are determined on the one hand under the influence of European integration processes, and on the other - under the pressure of the Antiterrorist operation.
Description
Keywords
гендер, гендеризація, військовий обов’язок, військова служба, гендер, гендеризация, воинский долг, воинская служба, gender, gender, military duty, military service
Citation
Collections