ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF TOURIST ACTIVITY IN UKRAINE

Abstract
Досліджено проблеми правового забезпечення туризму та діяльності туристичних підприємств. Проаналізовано міжнародну та вітчизняну правову базу у сфері туризму. Обґрунтовано діючі міжнародні та національні стандарти у сфері туризму, які діють в Україні. Зазначено, що в Україні існує необхідність у розробленні законодавства, яке гарантує виконання зобов’язань туристичних підприємств у наданні туристичних послуг, не визначено порядок надання цієї гарантії у випадку, коли суб’єкт туристичної діяльності немає фінансового забезпечення. Визначено економіко-правові проблеми функціонування галузі туризму в умовах COVID-19. Запропоновано заходи державного регулювання та стимулювання туристичної діяльності, зміни в законодавстві в цій сфері.At the present stage of development, it is very important to form a favourable economic and legal environment for the interaction of subjects of tourism activity and the protection of the interests of each participant in economic relations in the field of tourism. The solution to these problems is also relevant in connection with the strengthening of globalization trends, the need to form effective mechanisms for the functioning of the economy against the backdrop of the COVID-19 pandemic.
Description
Keywords
організація туризму, регулювання туристичної діяльності, законодавство у сфері туризму, стандартизація у сфері туризму, туризм, organization of tourism, regulation of tourist activity, legislation in the field of tourism, standardization in the field of tourism, tourism
Citation
Collections