Документування результатів слідчої дії: методи фіксації доказової інформації.Documenting the results of investigative action: methods of fixing evidence

Abstract
Монографічне дослідження присвячено розробці методів документування доказової інформації на досудовому слідстві. Структурно монографія складається з передмови, двох частин, тринадцяти розділів та двадцяти параграфів, висновків і рекомендованої літератури. Розрахована на студентів, викладачів, науковців, які цікавляться проблемами сучасного криміналістичного документознавства. Monographic research is devoted to the development of methods for documenting evidence on pre-trial investigation. Structurally, the monograph consists of a preface, two parts, thirteen sections and twenty paragraphs, conclusions and recommended literature. It is intended for students, teachers, and scientists interested in the problems of modern criminological documentation science. Монографическое исследование посвящено разработке методов документирования доказательственной информации на досудебном следствии. Структурно монография состоит из предисловия, двух частей, тринадцати разделов и двадцати параграфов, выводов и рекомендуемой литературы. Рассчитана на студентов, преподавателей, научных работников, интересующихся проблемами современного криминалистического документоведения.
Description
Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Скільська Л.Д. Документування результатів слідчої дії: методи фіксації доказової інформації. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 96 с. – (Серія „Запобігання, протидія, розслідування злочинів”).
Keywords
документознавство, обіг, документування,,, результати, слідча дія, методи, фіксації, доказова інформація, documentation, circulation, documenting, investigative action, results, methods, fixation, evidence information, документоведение, оборот, документирование, результаты, следственное действие, методы, фиксация, доказательственная информация
Citation