Законодавчі новели закріплення змісту права пацієнта на інформативну згоду