ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЦИВІЛІЗОВАНОСТІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ