ПОНЯТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРА ТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ ОСОБАМИ РЯДОВОГО І НА ЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ