КОМПЛЕКСНІСТЬ ПРАВА НА ОСОБИСТЕ ТА СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА