МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА УТВЕРДЖЕННЯ ДОСКОНАЛИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ