Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями.Professional training of patrol police officers: content and promising directions

Abstract
Монографію присвячено питанням оптимізації освітнього процесу слухачів курсу первинної професійної підготовки поліцейських з метою формування професійної готовності до ефективного здійснення службової діяльності та підтримання й удосконалення її під час служби в поліції. Розроблено модель професійної підготовки, сформульовано практичні рекомендації щодо покращення системи професійного навчання поліцейських.
Description
Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями [Текст] : монографія / В. В. Бондаренко. – К. : ФОП Кандиба Т. П., 2018. – 524 с.
Keywords
майбутній працівник патрульної поліції, модель підготовки, Національна поліція України, професійна освіта, професійна підготовка, професійна готовність, future patrol officer, model of training, National Police of Ukraine, vocational education, professional training, professional readiness
Citation