Правова природа реорганізації юридичних осіб за цивільним законодавством України