Вогнева підготовка.Shooting training

Abstract
У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення вогнепальної зброї; загальне поняття про вогнепальну зброю; вимоги Курсу стрільб; матеріальну частину і тактико-технічні характеристики основних видів зброї, що знаходяться на озброєнні в органах внутрішніх справ; основи стрільби зі стрілецької зброї; основні положення швидкісної стрільби відповідно до діючого Курсу стрільб; організацію та методику проведення занять з вогневої підготовки. Розглянуто нормативні акти, які регламентують діяльність працівників органів внутрішніх справ України щодо застосування, використання та поводження з вогнепальною зброєю. Видання призначене для використання у навчальному процесі з дисципліни «Вогнева підготовка» у навчальних закладах МВС України, практичних підрозділах органів внутрішніх справ.
Description
Вогнева підготовка [Текст] : навч. посіб. / [В.А. Дідковський, Д.В. Лук’янов, І.М. Мазур, Є.В. Полікарпов та ін.]. – Київ : Нац.акад. внутр. справ, 2015. – 318 с.
Keywords
вогнева підготовка, стрільба, стрілецькі дії, заходи безпеки, тактико-технічні характеристики, принцип дії, повна(неповна) розборка, матеріальна частина, правила стрільби, методика викладання, Shooting training, shooting, security measures, shooting rules, tactical and technical characteristics, principle of operation, complete (incomplete) disassembly, material part, shooting rules, teaching methods, огневая подготовка, стрельба, стрелковые действия, меры безопасности, тактикотехнические характеристики, принцип действия, полная (неполная) разборка, материальная часть, правила стрельбы, методика преподавания
Citation