Поняття кримінально-правової політики України у сфері виконання покарань. The concept of criminal and legal policy of ukraine in areas of execution of penalties

Abstract
Стаття присвячена дослідженню поняття кримінально-правової політики України у сфері виконання покарань. Державна політика боротьби зі злочинністю складається з певних стратегічних напрямів, характерні риси яких зумовлені завданнями, предметом та методами досягнення необхідних для суспільства результатів. Такими напрямами (підсистемами) є: кримінально-правова, кримінально-процесуальна, кримінально-виконавча та кримінологічна політики.
Description
Бібліографічний опис: Данченко К. М., Широкова А. А. Поняття кримінально-правової політики України у сфері виконання покарань. Право і суспільство. 2019. №6. Ч.2. С. 124-130
Keywords
кримінально-виконавча політика, запобігання злочинності, права людини, політика у сфері боротьби зі злочинністю, penitentiary policy, crime prevention, human rights, crime control policy
Citation
Collections