Які якості вимагаються від працівника міліції? Методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик