Формування професійно важливих якостей перемовників Національної поліції. Formation of professionally important qualities of the negotiators of the National Police

Abstract
Розглянута психологічна підготовленість перемовників Національної поліції до перемовної діяльності. Визначено важливість якісного відбору перемовників з числа поліцейських, їх подальше навчання за програмами підготовки відповідно до їх спеціалізації (кризові перемови, превентивна комунікація). The psychological preparedness of the negotiators of the National Police for negotiation activity is considered. The importance of quality selection of negotiators from among police officers, their further training according to training programs according to their specialization (crisis negotiations, preventive communication) was determined.
Description
Андросюк В. Г., Захаренко Л. М. Формування професійно важливих якостей перемовників Національної поліції. Інтеграція теорії в практику: проблеми, пошуки, перспективи : мат-ли міжнар. наук.-практ. конфер. (Чернігів, 05 листоп. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Держ. пенітенціарн. служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2021. С. 18-22.
Keywords
перемовники Національної поліції, превентивна комунікація, кризові перемови, negotiators of the National Police, preventive communication, crisis negotiations
Citation