МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗНИЖЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ. METHODICAL APPROACHES FOR REDUCING THE CREDIT RISK

Abstract
Банківська діяльність неминуче пов’язана з ризиками. Які б зусилля не робив банк для мінімізації ризиків, вони завжди будуть існувати – питання тільки в якому розмірі. Кредитні операції належать до найприбутковіших видів банківської діяльності, проте вони пов’язані з високим рівнем ризику. Нестабільність економічної ситуації в країні, недосконалість законодавчої бази в цій сфері зумовлюють необхідність детального дослідження проблем мінімізації ризиків кредитування. Слід зазначити, що досить актуальне питання сьогодні й вибір методів управління ризиками кредитування в банку. Управління кредитними ризиками – є найважливішим завданням будь-якого банку, а вибір правильного методу управління кредитним ризиком дозволить підвищити стабільність, надійність та конкурентоспроможність банківської системи, що позитивно буде впливати на загальний економічний стан країни. Banking is inevitably associated with risks. No matter what efforts the bank makes to minimize risks, they will always exist – the only question is to what extent. Lending operations are among the most profitable types of banking, but they are associated with a high level of risk. The instability of the economic situation in the country, the imperfection of the legal framework in this area necessitate a detailed study of the problems of minimizing credit risks. It should be noted that the choice of methods of credit risk management in the bank is quite relevant today.
Description
Keywords
банківський кредитний ризик, оцінка ризиків, мінімізація ризиків, методи, bank credit risk, risk assessment, risk minimization, methods
Citation
Collections