Запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом в Україні.

Abstract
Дисертація присвячена розробленню та удосконаленню теоретичних і практичних засад запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом в Україні, кримінологічної характеристики правопорушників, визначенні та розкритті його детермінант. За результатами дослідження стану кримінального, кримінального процесуального законодавства та правоохоронної діяльності, отриманих емпіричних даних, обґрунтовано низку нових концептуальних положень, наукових, законодавчих, організаційно-правових, практичнозастосовчих рекомендацій та висновків, які мають вагоме значення не лише для науки, а й для діяльності правоохоронних органів та інших суб’єктів запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом в Україні.
Description
Keywords
легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, запобігання, кримінальні правопорушення, суб’єкт запобігання, кримінологічна характеристика, детермінанти, особа кримінального правопорушника, загальносоціальні заходи, спеціально-кримінологічні заходи, фінансовий моніторинг, взаємодія
Citation
Collections