ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА СУБКУЛЬТУРА ЗАСУДЖЕНИХ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВПЛИВУ