РОЛЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ