Теоретичні основи кримінології

Abstract
розглядаються актуальні проблеми сучасної кримінології, що пов’язані з визначенням її об’єкта й предмета, місця у системі наук. До-сліджуються та критично оцінюються популярні кримінологічні теорії, ана-лізується девіантна поведінка, насамперед розглядається процес її детермі-нації. Обґрунтовується нове розуміння сутності злочинності. Аналізуються причини та умови злочинності. Розглядається маргіналізація суспільства як істотний криміногенний фактор. Подається кримінологічна характеристика особистості злочинця. Увага акцентується на проблемах попередження зло-чинності та сучасних напрямах розвитку кримінології.
Description
Keywords
кримінологія, кримінологічна теорія, злочинність, девіантна поведінка, особистість, суспільство, попередження злочинності
Citation