ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЯК ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ПРАВА