ІДЕЯ БІОСФЕРОЦЕНТРИЗМУ ЯК ОСНОВА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ. The idea of biospherocentrism as the basis of the methodology of researching the legal support of land recovery

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемі методології дослідження правового забезпечення відновлення земель. У статті підкреслюється, що в наукових працях дослідників порушеної проблеми спостерігається відсутність єдиної позиції щодо тлумачення сутності методології. Наведено різні позиції вчених щодо розкриття зазначеної категорії. Проаналізовано наведені точки зору з цього приводу. The article is devoted to the problem of methodology of research of legal provision of land restoration. The article emphasizes that in the scientific works of researchers of the problem there is a lack of a common position on the interpretation of the essence of the methodology. Different positions of scientists on the disclosure of this category are given. The above points of view in this regard are analyzed.
Description
Keywords
землі, відновлення, використання, методологія, методологічний підхід, біосфероцентризм, рекультивація земель, консервація земель, меліорація земель, антропоцентризм, land, restoration, use, methodology, methodological approach, biospherecentrism, land reclamation, land conservation, reclamation, anthropocentrism
Citation
Collections