ОБЛІК У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ. ACCOUNTING IN THE BUDGETARY SECTOR: PROBLEMS OF TODAY

Abstract
У статті розглянуто результати реформування обліку бюджетної сфери. Позитивним є те, що розроблені національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі, які узгоджено з міжнародними, новій, уніфікований план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, підвищено рівень прозорості та відкритості ведення бухгалтерського обліку складання фінансової звітності. Але ще існують певні проблеми. Вони стосуються необхідності удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з обліку, і також інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в бюджетній сфері. Currently, integration processes in the European and world community are underway in Ukraine. In this regard, the alignment of national accounting and financial reporting methodology in the public sector to international standards is a prerequisite for the implementation of Euro-integration processes. It is promotes effective analytical activities, enhances transparency of budgetary use, targeted use of borrowed funds.
Description
Keywords
Citation
Collections