Гідроруйнувачі, як ефективний інструмент для успішного знешкодження вибухових пристроїв.Garrulous as an effective tool for successfully defusing explosive devices

Abstract
Знешкодження саморобних вибухових пристроїв або підозрілих предметів є основне завдання працівників вибухотехнічних підрозділів, для цього застосовуються різні гідроруйнувачі. Працівниками Національної академії внутрішніх справ були розроблені та запатентовані пристроїв для ефективного знешкодження вибухових пристроїв за допомогою цих розробок, в тезах дається їх характеристика та принцип дії. Neutralization of improvised explosive devices or suspicious objects is the main task of the staff of explosive units for this purpose different darwinova. Employees of the National Academy of internal Affairs have developed and patented devices for effective disposal of explosive devices with the help of these developments, the theses give their characteristics and principle of operation. Обезвреживание самодельных взрывных устройств или подозрительных предметов есть основная задача сотрудников взрывотехнических подразделений, для этого применяются различные гидроразрушители. Работниками Национальной академии внутренних дел были разработаны и запатентованые устройства для эффективного обезвреживания взрывных устройств с помощью этих разработок, в тезисах дается их характеристика и принцип действия.
Description
Keywords
вибухові пристрої, вибухові речовини, засоби підриву, детонуючий шнур, гідроруйнувач, explosive devices, explosives, means of blasting, detonating cord, hydraulic destroyer, взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства подрыва, детонирующий шнур, гидроразрушитель
Citation
Collections