ПРАВОВІ НОРМИ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА. Legal norms and methods of regulation of legal relations in the field of administrative proceedings

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкривається проблема формування та функціонування норм та методів регулювання правовідносин у сфері адміністративного судочинства. Дана стаття дає змогу комплексно вирішити наукове завдання, яке полягало в обґрунтуванні шляхів удосконалення механізмів правового регулювання адміністративних відносин під час здійснення адміністративного судочинства. У результаті сформульовано відповідні науково обґрунтовані теоретичні положення, а також розроблено низку актуальних пропозицій щодо вдосконалення норм національного законодавства. This article makes it possible to comprehensively solve the scientific problem, which was to justify ways to improve the mechanisms of legal regulation of administrative relations in the implementation of administrative proceedings. As a result, the relevant scientifically sound theoretical provisions have been formulated, as well as a number of topical proposals for improving the norms of national legislation have been developed.
Description
Keywords
адміністративне судочинство, адміністративний процес, адміністративна юстиція, процесуальні правовідносини, правове регулювання, administrative justice, administrative process, administrative justice, procedural legal relations, legal regulation
Citation
Collections